Jamkovka 2019 Mladé Buky

Soutěže se mohou zúčastnit hráči s platným členstvím v GCMBU.

Hraje se dle pravidel golfu a místních pravidel hřiště, na 18 jamek jamkové hry do rozhodnutí, v případě nerozhodného výsledku po 18 jamkách se pokračuje od jamky 1 do rozhodnutí zápasu.

Nasazení přihlášených hráčů do pavouka se provede dle jejich aktuálního HCP v den uzávěrky přihlášek.

Startovné do soutěže činí 200,- CZK a bude uhrazeno na recepci před prvním zápasem, ze startovného bude hrazeno občerstvení pro zúčastněné hráče při finálním vyhlášení výsledků soutěže .

Pro první 3 hráče výsledného pořadí budou připraveny hodnotné ceny, které poskytnou sponzoři soutěže a Golf Club Mladé Buky. Pro vítěze kategorie budou připraveny putovní poháry Mistra klubu v jamkové hře.

Hráčům, kteří se spolu mají utkat bude odeslán e-mail s informací o datu zahájení a ukončení aktuálního kola s tím, že v jeho rámci si mohou dojednat libovolný čas odehrání zápasu. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, je jako termín odehrání kola stanoven poslední den kola ve 14:00. Pokud se nedostaví k odehrání kola v tomto času ani jeden hráč, jsou oba diskvalifikováni z další hry. O výsledku zápasu podá informaci e-mailem zprávu vítěz zápasu na adresu bednarik@ableseni.cz nebo o výsledku informuje recepci klubu.

Požadavky na prodloužení termínu odehrání zápasu, případné protesty proti diskvalifikaci z důvodu nenastoupení k zápasu apod. bude řešit soutěžní výbor soutěže ve složení Jan Grund, Jan Bednařík, Jan Kábrt v co nejkratším možném termínu, nicméně vzhledem k formátu soutěže předpokládáme, že vše si mezi sebou gentlemansky a golfově vyřeší hráči sami. To je základní myšlenka a poslání jamkové hry.

Organizací této soutěže bychom chtěli přispět k zintenzivnění klubového života, k potkávání hráčů na hřišti i v zázemí klubu.

Těšíme se na co největší počet hráčů v soutěži, přejeme všem hezkou a férovou hru.

Odevzdání vzájemně odsouhlasené score karty prosím po hře odevzdat na recepci.

Soutěžní výbor

GC Mladé Buky

1. kolo
20.5.2019 - 16.6.2019
hcp
4.2
BEDNAŘÍK
Jan jr.

edit
hcp
--

edit
hcp
17.0
LANG
Zdeněk

edit
hcp
11.2
POTOCZAK
Wojciech

edit
hcp
12.5
PETRÁŠ
Aleš

edit
hcp
13.7
KHOL
Stanislav

edit
hcp
21.4
KOLESA
Radek

edit
hcp
6.5
KÁBRT
Jan

edit
hcp
5.4
HÁLA
Martin

edit
hcp
--

edit
hcp
14.9
HOLÝ
Petr

edit
hcp
11.7
HORÁK
Stanislav

edit
hcp
11.4
NOVÁK
Tomáš

edit
hcp
15.4
TLUČHOŘ
Milan

edit
hcp
--

edit
hcp
4.7
POLÁČEK
Filip

edit
hcp
4.8
VAJCÍK
Tomáš

edit
hcp
--

edit
hcp
15.0
BEDNAŘÍK
Ondřej

edit
hcp
11.5
JIREŠ
Petr

edit
hcp
12.3
KORBEL
Tomáš

edit
hcp
14.7
GRUND
Jan

edit
hcp
23.6
VODSEĎÁLEK
Libor

edit
hcp
5.4
HORÁK
Ladislav

edit
hcp
7.3
HOLÝ
Filip

edit
hcp
19.9
BRYDON
Peter

edit
hcp
13.3
VAJCÍK SEN.
Antonín

edit
hcp
12.7
BAER
Jiří

edit
hcp
11.4
HÁLA
Bohumil

edit
hcp
16.7
NOSEK
Pavel

edit
hcp
--

edit
hcp
4.2
TOMÁŠKOVÁ
Kristýna

edit
2. kolo
17.6.2019 - 30.6.2019
3. kolo
1.7.2019 - 30.7.2019
4. kolo
31.7.2019 - 18.8.2019
5. kolo
19.8.2019 - 15.9.2019

VÍTĚZ